Η Υγεία της Γνάθου


Η Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική είναι ειδικότητα της οδοντιατρικής και της ιατρικής επιστήμης και περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων , ώστε ο ειδικευμένος Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός να είναι σε θέση να διαγιγνώσκει και να αντιμετωπίζει τις συνήθεις, αλλά και σπανιότερες παθολογικές καταστάσεις που αφορούν στη στοματική κοιλότητα, τις γνάθους και το πρόσωπο, καθώς και τυχόν επεκτάσεις τους στην κεφαλή και στον τράχηλο. Συνήθεις καταστάσεις που αντιμετωπίζει ένας «γναθοχειρουργός» στην καθημερινή οδοντιατρική πράξη είναι: η αφαίρεση εγκλείστων δοντιών, οι κύστεις, οι διαταραχές της Κροταφογναθικής άρθρωσης, η τοποθέτηση εμφυτευμάτων κ.α.